Hotline: 0943.888.281 - Zalo: 0973.928.564 Email: khonggiandep.co@gmail.com

Tiểu cảnh ngoài trời kết hợp hồi cá tại Mỹ Đình

Dưới đây là tiểu cảnh ngoài trời kết hợp hồ cá , hình ảnh hiện trạng trước thi công và sau , mọi thiết kế do An Phú thực hiện.

Hiện trạng của công trình

Hiện trạng của công trình

Góc nhìn tổng quát về tiểu cảnh ngoài trời kết hợp hồ cá

Góc nhìn tổng quát về tiểu cảnh ngoài trời kết hợp hồ cá

Tiểu cảnh ngoài trời

Tiểu cảnh ngoài trời

Thiết kế tiểu cảnh ngoài trời

Thiết kế tiểu cảnh ngoài trời

Tiểu cảnh ngoài trời tại Mỹ Đình

Tiểu cảnh ngoài trời tại Mỹ Đình